DEN DIGITALE BORGER

Konference om den gode digitale dialog mellem borgerne og det offentlige

Torsdag d. 30. januar 2020 • Idrættens Hus, Brøndby

nyKrestenBjerg

Key Note: Kresten Bjerg

Forfatter til ”Den digitale læsers hjerne - en skriveguide til fagfolk”

Mange andre spændende oplæg fra feks.:

Katrine Emme

Katrine Emme Thielke

Dialogen med borgerne: "Kan trold tæmmes?"

MikkelHolm

Mikkel Holm Sørensen

Data & Adfærds-design i det offentlige

Lars-AP-web-ny-300x230

Lars AP

Hvordan kan vi blive "Fucking Flinke" ?

Brigitte, Peter & Astrid

Peter Svarre

Kunstig Intelligens og den gennem-sigtige borger

cropcamillaifarver

Camilla Mehlsen

Borgernes digitale kompetencer

SørenB_DIGST

Søren Bjerring

Webtilgængelighed - er vi klar?

Hvordan kommunikerer vi klart og entydigt på digitale platforme? Hvordan møder vi forventninger - og bliver fucking flinke i borgernes øjne? Hvad med web-tilgængeligheden (WCAG )? Hvad gør vi, hvis den digitale kommunikation går skævt, og borgeren ser os som fjenden? Kan vi tale effektivt med borgerne med chatbots? Hvilken betydning får kunstig intelligens for den digitale samtale? Hvilke redskaber kan vi bruge, når vi vil lære mest muligt af vores digitale dialog med borgerne? Findes "den digitale borger" ude i virkeligheden? Hvem er bedst? De svar får du med fra "Den Digitale Borger" I Idrættens Hus, Brøndby den 30. januar 2020.

Du møder eksperter, digitale beslutningstagere og medarbejdere fra: Nationalbanken, Greve Kommune, Digitaliserings-styrelsen, Ankestyrelsen, Københavns Kommune, Syd-Djurs kommune, Dansk Biblioteks Center, Region Midjylland, Center for offentlig kommunikation, Egedal Kommune, Ledernes Hovedorganisation, Tønder kommune m.fl.

PROGRAM

8.30 - 9.30
Tjek-in og morgenmad

9.30 - 9.35
Velkomst og dagens program v. ordstyrer Ole Nørskov

9.35 - 10.15
Den Digitale Læsers Hjerne

Kresten Bjerg: "Hvis vi vil lykkes med digitalisering, så må vi se på teksten med nye øjne. Sjovt nok har analoge skriveråd overlevet langt ind i vores digital tidsalder. Der er et enormt digitalt potentiale i teksten, som vi ikke har indfriet. Sådan har det altid været: Nye teknologier ændrer den måde, som vi læser på - og derfor også hvordan vi bør skrive.  Hør bl.a. om eksplosionen i sociale akronymer ("lol" og "omg"), og hvordan de har ændret, hvordan den digitale læser afkoder selv formelle tekster

Se Teaser for oplægget her (YouTube)

Pause

10.30 - 11.00 i "Forsamlingshuset": Webtilgængelighed

Søren Bjerring & Michala Høg Daimar (Digitaliseringsstyrelsen):

Den digitale borger er en vigtig del af den offentlige digitalisering. Men hvordan gør vi plads til de borgere, der har udfordringer?

Digitaliseringsstyrelsen fortæller om arbejdet med digital inklusion og særligt om webtilgængelighed

 

Se teaser for indlægget (YouTube)

11.05 - 11.30 i "Forsamlingshuset": Den digitale brugeroplevelse (inkl. case)

Henrik Rivera tager dig med på rejsen som digital borger i Danmark med udgangspunkt i sine egne erfaringer. Henrik ER den digitale borger, og han lever i en verden af forstyrrelser. Hvem møder han, hvilken information får han, og hvorfor har han svært ved at bruge offentlige digitale løsninger? For behøver det digitale møde med det offentlige at være radikalt anderledes end at købe en bog på Saxo? Med udgangspunkt i konkrete eksempler og en case fra Favrskov Kommune vil Henrik vise, hvordan tilgængeligt webdesign kan give ham en bedre brugeroplevelse

 

10.30 - 11.00 i "Hallen": Adfærdsdesign
Mikkel Holm Sørensen om cases med dialogen med borgerne og brugen af adfærds-design. Mikkel vil give stærke cases fra sit arbejde med digital dialog for det offentlige i mange år ...

Se teaser for indlægget (YouTube)

11.05 - 11.30 i "Hallen": Chatbots

Ditte Wolff Jacobsen: Kan vi overlade kommunikation med borgeren til robotter? En introduktion til chatbots og erfaringer med chatbots som en del af borgerservice. Kom og lyt hvis du er nysgerrig efter:

 • Hvad er en chatbot og hvad er de gode til
 • Hvorfor fejler chatbots?
 • Udvalgte kommuners erfaringer og forventninger til chatbots i borgerservice.
 • Sådan kommer du godt i gang med dit chatbot-projekt.

11.30 - 12.30: 
Frokost

12.30 - 13.00

Lars AP: "Best (Digital) Friends Forever", Hvordan sikrer vi god, menneskelig kontakt, når interaktionen med borgeren er digital? Efter Lars' oplæg vil du:

 • Være skarp på menneskets basale interaktionsbehov
 • Sidde med en håndfuld gode (og sjove) eksempler på kontakt-med-guf-og-syltetøj-på
 • Have lyst til at skabe fucking flink digitale løsninger
 • Blive provokeret til at overveje, om (og hvordan) man kan garnere den digitale borgerkontakt med fysisk
 • Og ja, så vil du måske også ha’ behov for en tur på toilettet. Det er også et behov…

Pause

13.15 - 13.45 i "Forsamlingshuset":

Lars K. Jensen: Værktøjer til digital udvikling; I denne session får du en hurtig overflyvning på nogle af de konkrete værktøjer, du kan bruge i dit digitale udviklingsarbejde, så I holder fokus på at skabe værdi for jeres brugere - og ikke bare laver det, I selv synes er fedt.

Det får du med:
 • Et overskueligt værktøj til at samle jeres antagelser og hypoteser og og få dem grupperet og prioriteret.
 • En introduktion til Value Proposition Canvas, der tvinger jer til at skabe noget, der hjælper jeres brugere.
 • Eksempler på, hvorfor det er det rigtige at gøre.
 • Forhåbentlig en masse energi til at sætte handling bag skåltalerne.

13.45 - 14.15 i "Forsamlingshuset": 

Horsens Kommune. Horsens Kommune fortæller om arbejdet på deres hjemmeside – hvordan menu, informationsarkitektur og den måde, de skriver til borgerne, alt sammen fungerer ud fra en række principper, der har borgeren i centrum ... ved Dorthe Brandt Larsen, projektleder på horsens.dk-projektet 2017-2018 og digital kommunikationskonsulent ved Horsens Kommune

13.15 - 13.45 i "Hallen": 

Kan trold tæmmes? Katrine Emme Thielke om trolling og debatkultur:

 • Lære at adskille borgere, der vil dialogen, og de, der ikke vil jer
 • Et overblik over den troldeadfærd man kan møde som kommune
 • Indblik i den grundlæggende motivation for at trolle
 • De grundlæggende greb man kan bruge for at beskytte sin egen organisation og medarbejdere mod troldeadfærd

Se teaser for indlægget (YouTube)

13.45 - 14.15 i "Hallen": Sandefjord (Case fra Norge):

Borgerdialog i Sandefjord kommune med projektleder og dialogentusiast Morten Holst (Innocode)

Forestil dig en kommune, der inviterer alle lokale hold og foreninger til et borgerprojekt, der omfatter alt fra sensordata og kommunale oplysninger til historieteamet på Gokstad og balletdansere på 6 år. Dette er Sandefjords tilgang til borgerdialog.

I løbet af tre måneder lancerede Sandefjord kommune et unikt projekt til borgerdialog, lokal interaktion og information. "Hemmeligheden er at bruge kendt teknologi på nye måder og at arbejde med gode mennesker og gode partnere"

"Smart city" er ikke kun det samme som IoT eller avancerede sensorer i spildevandsrør, og at teknologier sjældent taler om nytten for borgerne. Ved at skabe en service, der er nyttig for lokalsamfundet og folks daglige liv, oprettes også et digitalt forhold mellem kommunen og borgeren, der kan være guld værd i fremtiden. ”For os er dette strategisk vigtigt. De fælles opgaver, som vi som kommune vil løse i fremtiden, kræver helt nye værktøjer og nye måder at interagere på.

Pause

14.30 - 15.00
Peter Svarre: Den gennemsigtige borger - Muligheder og farer ved brug af kunstig intelligens i den offentlige sektor

Kunstig intelligens har udviklet sig med eksplosiv fart de sidste ti år. Dybe neurale netværk er i stand til at finde mønstre og sammenhænge i enorme mængder af data, som er umulige for mennesker at forstå. Armeret med disse nye digitale superkræfter kan offentlige myndigheder begynde at forstå ting, som før var uforståelige. Vi kan forstå, hvordan vores byer fungerer, vi kan forstå hvordan trafikken flyder, vi kan forstå hvordan klimaforandringer ændrer vores natur, og vi kan trænge helt ind i hovedet på borgerne, og forstå, hvad de tænker. Det åbner for fantastiske muligheder for at yde bedre offentlig service, men fordi forståelse giver magt, åbner det også for en Pandoras æske af risici og farer for magtmisbrug, diskrimination og overvågning

Se teaser for oplægget her (Youtube)

15.00 - 15.30
Myten om den digitale borger. Camilla Mehlsens oplæg stiller skarpt på borgernes digitale kompetencer - og mangel på samme. I Camillas oplæg får du:

 • Indsigt i myten om de digitale indfødte
 • Kendskab til digitale generationskløfter
 • Overblik over digitale kompetencer
 • Indblik i muligheder og problemer ved ansigtsløs kommunikation og nye normer for digital kommunikation
 • Et forsvar for digital dannelse.

15.30-16.00
Kåring af "Bedste kommune på nettet".
Hvilke kommuner gør det bedst på nettet ? UserGap tester kommunernes hjemmesider ... og kårer de bedste

16.00-18.00
Vin, snacks og netværk
Vi byder på lidt mad og drikke at komme hjem på.

ole-noerskov

Ordstyrer: Ole Nørskov

Ole Nørskov har gennem en lang årrække arbejdet med digitale projekter i det offentlige - og vil lede os igennem dagen.

Oplægsholdere:

Kresten-Bjerg

Kresten Bjerg

Kresten Bjerg er kommunikationsrådgiver og forfatter - senest til den anmelderroste håndbog ”Den digitale læsers hjerne - en skriveguide til fagfolk”, hvor han tager udgangspunkt i forskningen på området.

Kresten Bjerg giver et fascinerende indblik i, hvordan hjernen afkoder digitale tekster – og et par konkrete skriveråd, som er baseret på hjerneforskning og læseundersøgelser.

SørenB_DIGST

Søren Bjerring

De borgere og virksomheder, der har svært ved at bruge de digitale løsninger og kommunikere digitalt med myndighederne, skal få den hjælp og vejledning, de har behov for. Inklusionsindsatsen arbejder for at sikrer, at der løbende igangsættes initiativer rettet mod særlige målgrupper (fx unge, ældre, mennesker fra ikke-vestlige lande og mindre it-parate virksomheder), så flest muligt får glæde af de digitale muligheder.

Digitaliserings-styrelsen er myndigheden bag loven om webtilgængelighed, og giver et øjebliksbillede på situationen. Søren er Chefkonsulent i DIGST og den ansvarlige på området. Webtilgængelighedsloven bliver implementeret i bølger, hvoraf nyere websteder var omfattet fra 23.sep 2019 (dvs websteder der blev offentligjort efter lovens ikrafttræden d 23 sep 2018), og ældre websteder pr. 23.sep 2020, og mobilapps pr 23 sep 2021.

DitteWolff-Jacobsen

Ditte Wolff Jacobsen

Ditte Wolff-Jacobsen er ekspert i content strategy og content design. Hun rådgiver kommuner, organisationer og virksomheder i digitalt indhold, conversational content og chatbots. Hun er aktuel med bogen "Balladen om bots"

MikkelHolm

Mikkel Holm Sørensen

Mikkel er partner i "KL.7", som er specialister i menneskelig adfærd og har rådgivet offentlige og private kunder i adfærdsforandringer siden 2011. Mikkel vil i oplægget give tips og råd, og er en fascinerende taler med fart på! Mikkel sidder endvidere i regeringens ekspertgruppe for dataetik.

Lars-AP-web-ny-300x230

Lars AP

Lars AP står bag bevægelsen og bogen “Fucking Flink”. Målet er at danskerne - det lykkeligste folkeslag i verden - også skal være det flinkeste. Har du 15 minutter? Så se hans TED-talk om flink HER - og hey: Ha’ en fantastisk dag!

larskjensen

Lars K. Jensen

Det er let at sige, at man sætter brugeren i centrum og tænker udefra og ind. Noget andet er rent faktisk at gøre det.

Lars K Jensen har 10+ års erfaring i den digitale mediebranche. Han har arbejdet i spændingsfeltet mellem journalistik og teknologi/udvikling i JP/Politikens Hus og som leder af produktudvikling hos Infomedia, hvor han bragte værktøjer og strukturerede interviews samt forankring i organisationen ind i virksomheden

Katrine Emme

Katrine Emme Thielke

Katrine Emme Thielke er ekspert i sociale medier og digitale processer. Hun er cand.mag. i Informationsvidenskab, ekstern lektor og underviser på DMJX. Aktuel med bogen "Kan trold tæmmes" om trolling og debatkultur i den digitale tidsalder.

HenrikRivera_2

Henrik Rivera

Henrik er "Head of Online Marketing & Design" hos Novicell. En afdeling der tæller +30 specialister. Henrik har tidligere arbejdet som online manager, webchef samt fungeret som journalist for forskellige medier. Han er uddannet fra Aarhus Universitet og Handelshøjskolen, hvor han har en cand.ling. merc.-kandidatuddannelse. Det betyder, at han har god erfaring fra kundesiden og kunderne nyder godt af, at han har været i maskinrummet med forskellige CMS, webløsninger og integrationer

Brigitte, Peter & Astrid

Peter Svarre

Peter Svarre er forfatter, foredragsholder og ekspert i digital strategi og kommunikation. Han er forfatter til Den perfekte storm (2012) som handler om sociale medier og Hvad skal vi med mennesker? (2019), som handler om kunstig intelligens.

camilla-Melhsen

Camilla Mehlsen

Camilla Mehlsen er rådgiver med speciale i digital adfærd og uddannelse, forfatter til flere bøger om digital dannelse og medlem af DJØF’s TechDK Kommission.

UserGap-logo

Kåring: Hvem gør det bedst?

Kom og se hvem der gør det bedst, hvem vi andre kan lære af, og vi kårer de bedste - og giver eksempler til efterligning (eller Best Practice, som det også kaldes).

Læs mere her: hvilken kommune gør det bedst?

Note: Tidspunkter og rækkefølge af oplæggene kan ændres

Sponsorer

20 års erfaring, 260 eksperter, 5 lande

Vi skaber værdi gennem adfærd

Gør det enkelt at betale - Betalingsservice tilbyder nemme betalingsløsninger til det offentlige Danmark

Innocode er et stort skandinavisk IT/Konsulenthus - med mange offentlige kunder

Mediepartnere

DEN DIGITALE BORGER

Torsdag 30. januar 2020

Idrættenshus.dk · Brøndby Stadion 20 · 2605 Brøndby

Pris: 3.495,- kr (ex. moms)

Indtast venligst dit navn.
Indtast venligst et gyldigt telefonnummer.
Indtast venligst en besked

Faktureringsadresse, EAN-nummer og antal deltagere

Du skal acceptere Vilkår og Betingelser.