"Den Digitale Borger"

Har vi glemt mennesket?

Torsdag 29. april 2021 på Tivoli Hotel & Congress Center.

Konferencen om den digitale dialog mellem det offentlige og borgerne.

tivoli5

Hvordan skaber vi digital nærhed?

Danmark indtager en førsteplads i en ny måling fra FN, der rangerer 193 lande efter, hvor langt fremme de er med offentlig digitalisering. Målingen, som hedder ”E-Government Survey 2020”, gør os til verdensmestre i ”Digitalisering”. Vi er dygtige til at effektivisere og digitalisere borgernes dialog med det offentlige, og kan gennemføre det meste fra egen pc og mobil. Men har vi glemt det menneskelige aspekt? Temaet på "Den Digitale Borger 2021" er digital nærhed.

Baggrund: Regeringen ønsker med nærheds-reformen at skabe en offentlig sektor med mere tillid, faglighed og arbejdsglæde - til gavn for borgerne, så de oplever mere 'nærhed & kvalitet' i deres møde med det offentlige. Det skal selvfølgelig understøttes digitalt. Men hvordan skaber vi mere nærhed digitalt? Vores digitale selvbetjening er allerede en stor succes, som sparer mange ressourcer i det offentlige. Men koster det i forhold til 'nærhed og kvalitet', når en stor del af dialogen foregår digitalt og hvad betyder det for borgernes 'privacy' og tryghed? Hvor kan vi slet ikke have digital dialog, hvor ligger de uudnyttede potentialer og hvad har vi lært af corona-tiden?

Early Bird til 22. februar - spar 1500,- kr.

Key Note

kkkk-620x422

Vincent F. Hendricks; Professor i filosofi - og professionel provokatør

Hvordan bruger mennesker de digitale medier? og hvordan bruger de digitale medier nutidens forbrugere og mennesker. For at kunne skabe digital nærhed skal vi forstå de mekanismer som de digitale samtaler bygger på. Al den læring og foståelse, bevidst og ubevidst, som det moderne menneske bruger til at skabe relationer og nærhed er i den grad udfordret af digital kommunikation. Når vi lykkes med at digitalisere dialogen i den grad vi har idag, har vi så glemt fundamentale menneskelige behov.

SFB

Søren Frederik Bregenov-Beyer, KL

Hvordan vi sikrer Borgeren i centrum, når vi udvikler nye løsninger...

Lars-AP-web-ny-300x230

Lars AP, Forfatter, inspirator og energibundt

De digitale "Fucking Flinke" & "Århsome" øjeblikke ...

LeneÆrbo3

Lene Ærbo Pedersen, erfaren digital projektleder

Læring fra succes og not-so-much med apps til borgerne

jesperadvice

Jesper Nørding Pedersen, Aula-projektet

Hvordan en skole-portal kan give bedre dialog

rikke hz

Rikke Hougaard Zeberg, Direktør Dansk Industri

Digital nærhed eller inklusion? hvad er på vej ...

PeterSvarre

Peter Svarre, Digital antropolog

Når nærheden taber. Hvordan det kan gå grueligt galt ...

"Den Digitale Borger 2021" om "Digital nærhed"

PROGRAM

8.00 - 9.00
Tjek-in og morgenmad

 

9.00 - 9.10
Velkomst og dagens program v. ordstyrer Thomas Kragh & Thomas Wahl, Direktør, Dansk Markedsføring

 

9.15 - 10.30: Workhop v. Lars AP: "Kan vi skabe digitale "Fucking Flinke" og "Århsome" øjeblikke?"

Nærhed og kontakt er livgivende for os mennesker. Og i de øjeblikke, hvor vi oplever en uhørt høj grad af forbundethed med verden omkring os, sker der noget interessant: Vi åbner op. Folder vores sande jeg ud. Det er en århsome oplevelse. I sin nyeste bog (Århsome) har Lars analyseret over 10.000 flinkheds-vidnesbyrd fra danskere. I denne lynbørge af en workshop finder vi 2 x århsome-øjeblikke, vi hver især har oplevet. Sammen afsøger vi, hvordan erfaringerne derfra kan inspirere os til at skabe århsome og nærhedsskabende øjeblikke i det digitale møde med borgeren.

Her er hvad vi gennemgår:

 • en mini-workshop, hvor du finder to århsome-øjeblikke fra din egen tilværelse. (hint: Du bliver gladere, bare af at tænke på dem)
 • fif til, hvordan du bruger egne, personlige kontaktsituationer, som afsæt for at finde på nærhedsskabende løsninger i dit arbejde
 • en kortlægning af hvor, hvornår og under hvilke omstændigheder positiv social interaktion opstår
 • kort introduktion over de væsentligste teorier om forbundethed
 • ... og et bedre humør. Seriøst. Forskning viser, at alene det at tale om positive sociale interaktions-situationer løfter dit humør

 

10.30 - 11.00: Pause

 

11.00 - 12.00: Blomster-salen

KL og Advice: Udviklingen af Aula - det største projekt med involvering af borgerne ...

Aula-portalen giver elever, pædagogisk personale og forældre adgang til informationer fra skolen og dagtilbud. Aula erstatter folkeskolernes brug af SkoleIntra og er kommunikationskanal i folkeskoler og SFO'er i alle landets kommuner og desuden i dagtilbud i 97 kommuner.

Hvordan skaber man nærhed i dialogen mellem forældre, børn, pædagoger og lærere, når 2,1 millioner brugere skal benytte den samme fælles kommunikationsplatform? AULA blev lanceret i oktober 2019, og forud gik flere års udvikling og brugerinddragelse for at skabe en enkel, sikker og brugervenlig løsning, som forsøgte at fjerne unødvendig støj i en travl hverdag for landets børnefamilier, lærere og pædagoger.

I oplægget vil Jesper komme ind på både udviklingsprocessen og de konkrete metoder, som sikrede en stærk lancering af et kritisk - og ofte kritiseret - værktøj i mange danskeres nære relation mellem skole og hjem

Kåring af "Bedste hjemmeside 2021"  v. UserGap & Ole Nørskov

Ole Nørskov gennemgår trends og tendenser i de 98 danske kommuners webarbejde på tværs af strategi, indhold, design, brugervenlighed og teknik.

Få blandt andet svar på:

 • Hvordan har mobile designmønstre påvirket brugervenligheden på de kommunale sites?
 • Hvordan anvender kommunerne brugsdata i det daglige arbejde med webkommunikation?
 • Hvilke strategiske mål har kommunerne med websitet?
 • Digital Nærhed - hvordan tilbydes det?

Kåring

Vi afslører vinderen af "Den bedste hjemmeside 2021" (i samarbejde med UserGap) - læs mere kåringen

 

11.00 - 12.00: Vand-salen

Søren Frederik Bregenov-Beyer, KL

Søren giver det overordnede overblik over de mest betydende indsatser der pt er igang (tekst på vej)

Lene Ærbo Pedersen: Successer og not-so-much - offentlige apps

Lene Ærbo Pedersen vil fortælle om forskellige projekter, som feks. Fælles Medicinkort , Vaccinationsregistret og på app siden medicinkortet, min læge, smittestop (corona). Hun arbejder også en app til de gravide og et flere nationale app's. Hun vil fortælle om det nødvendige og svære fokus på at sætte borgeren i centrum i løsningerne - og udfordringerne med "privacy".

 

Frokost

 

13.00 - 14.00: Peter Svarre – det kan gå så grueligt galt

Peter har mere end de fleste fingeren på pulsen, og har de sidste år dykket ned i muligheder og faldgruber med AI (kunstig intelligens). Vi har kun kort tid sammen, så der bliver fart på !

14.00 - 14.15: Pause, kaffe og kage

14.15 - 15.00: Rikke Hougaard Zeeberg, Direktør i Dansk Industri, Digital

Borgeren i centrum, når vi udvikler nye løsninger - nærhed eller inklusion, hvor er vi ?

Rikke Hougaard Zeeberg har været i orkanens øje i de seneste som direktør i det centrale organ for den offentlige digitalisering (Digitaliseringsstyrelsen), og nu i Dansk Industri giver her et overblik over nuværende og kommende aktiviteter.

15.00 - 16.00: Vincent F. Hendricks; professor

Vincent giver et provokerende og filosofisk indblik i hvorfor det er vigtigt med nærhed og hvordan det skabes (uddybende tekst på vej)

 

16.00 - 16.30: Panel-debat

Hvad skal vi gøre anderledes - hvad kan vi gå hjem og ændre i morgen? Debat og spørgsmål fra salen.
Panelet består af:

 • Rikke Hougaard Zeberg
 • Peter Svarre
 • Lars AP
 • Vincent F. Hendricks
 • Lene Ærbo Pedersen

16.30 : Jazz, netværk og tapas!

Gennemføres (ligesom resten af konferencen naturligvis) i det omfang Coruna-retningslinjerne tillader.

Oplæg fra ...

slidernewVFH

Vincent F. Hendricks: Professor & Director

Vincent F. Hendricks vil på "Den Digitale Borger" hjælpe os med at bringe filosofiske tanker i spil og gøre relevant for dahen s emne, så vi når forbi emner som sociale medier, digital dannelse, globale udfordringer og internationale såvel som danske shitstorme.

Vincent F. Hendricks, Dr.phil, ph.d., er professor i formel filosofi ved Københavns Universitet og leder af Center for Information og Boblestudier samme sted. Han er forfatter til en række bøger: "Infostorms", "Spræng Boblen", "Fake News", "Reality Lost" og "Kæmp for kloden".

Vincent F. Hendricks har vundet en række priser for sin forskning herunder Videnskabsministeriets Eliteforskerpris, Roskilde Festivalens Eliteforskerpris og Choice Magazine Outstanding Title Award. Den 26. november 2016 fik Vincent F. Hendricks tildelt DR's store formidlingspris, Rosenkjærprisen. ”Han er utrættelig. Og fuld af overskud har han gjort filosofien relevant”. Det var blot nogle af ordene, som kanalchefen for P1, Thomas Buch-Andersen, kom med, da han afslørede, at Vincent F. Hendricks blev årets modtager af P1’s store formidlingspris, Rosenkjærprisen.

rikke hz

Rikke Hougaard Zeeberg, Direktør i DI Digital

Rikke Hougaard Zeeberg har en lang række direktørposter hos bla. Finansministeret, DR, Digitaliserings-styrelsen og nu Dansk Industri.

jesperadvice

Jesper Nørding Pedersen, Aula-projektet

Jesper er partner i Advice, og hovedansvarlig for Advices digitale løsninger. Han har mere end 15 års erfaring med at udvikle forretningsskabende digitale forandringer for både danske myndigheder og internationale virksomheder og organisationer.

Jespers erfaring med digitalisering kommer både fra den offentlige sektor med kunder som Virk.dk, Sundhed.dk, Arbejdstilsynet, Borger.dk og Københavns kommune. Og for private virksomheder har Jesper skabt e-handels løsninger og digitale produkter for kunder som Mærsk, Codan, Velux, Sampension og Lederne. Han er en efterspurgt oplægsholder og facilitator i forandringsprocesser og digital transformation.

SFB

Søren Frederik Bregenov-Beyer, Chefkonsulent, KL

Søren er chefkonsulent med ansvaret for KL's digitaliserings-strategi og haransvaret for den overordnede digitaliserings-strategi for KL - og dermed en lang række projekter og aktiviteter. Søren vil give et overblik over de aktuelle tiltag og væsentligste indsatser indenfor "digital nærhed".

Lars-AP-web-ny-300x230

Lars AP, forfatter og fucking flink fyr ...

Lars AP er en utrolig populær foredragsholder grundet sine underholdende foredrag, der henvender sig direkte til publikum, peger på udfordringerne i organisationen og giver enkle men overraskende værktøjer til at løse dem: Respekter at sekretæren ofte får bedre idéer end direktøren. Og husk at flink avler mere flink.

Lars AP står bag bevægelsen og bogen “Fucking Flink”. Han har med sit formidable overskud og ægte flinkhed fået over 150.000 mennesker med til at gøre Danmark til verdens flinkeste land. Fucking Flinks facebookside var i en periode den hurtigst voksende i Danmark, hvilket fortæller lidt om den store tilslutning til bevægelsen.

Lars AP’s idé kommer sig af mere end 10 års erfaring som rådgiver, underviser og facilitator, hvor han har gjort ledere og medarbejdere til indendørs verdensmestre i at få idéer. Samtidig har han selv lært en vigtig ting: Når rummet er fyldt med fucking flinke mennesker, så sprænger man innovationsbegrænsningerne og stortrives.

Derudover har Lars tidligere været kreativ strateg hos reklamebureauet Wibroe, Duckert & Partners. Han har siddet som medlem i politikeren Connie Hedegaards klimapanel for ildsjæle. Lars AP bruges af medierne som ekspert i social trivsel, kreativitet og omgængelighed, og er kendt for at skabe en så god stemning i rummet, at fyrfadslysene selvantænder.

Lars AP udgav i 2015 opfølgeren til Fucking Flink, nemlig Fucking Flink Dig Selv. Bogen præsenterer ideer og et træningsprogram, der giver social sixpack, forvandler fucking flink likers til fucking flink doers og katapulterer dig til at være den fødte leder i at gøre verden bedre.

Lars AP foredrag er underholdende og giver stof til eftertanke. Han inddrager tilhørerne og leverer klare budskaber med relevante eksempler undervejs. Foredragene er især benyttet af kommuner, virksomheder, sygehusvæsenet, uddannelsesinstitutioner og foreninger.

LeneÆrbo3

Lene Ærbo Pedersen, Direktør, Letsgodigital

Lene Ærbo Pedersen har været i direktionen for Lets Go Digital ApS siden 2017 og er desuden direktør i Boozted.dk ApS. Lene har udviklet Fælles Medicinkort , Vaccinationsregistret og på app siden medicinkortet, min læge, smittestop (corona), er på vej med app til de gravide og et par ekstra nationale app's. Hun har meget fokus på at sætte borgeren i centrum i løsningerne + privacy

ole-noerskov

Ole Nørskov, Noerskov.com

Ole Nørskov er uddannet journalist og fulgte gennem mange år hver en krusning på det danske mediehavs overflade. Først som konsulent hos Danske Dagblades Forening, derefter som ansvarlig for mediestoffet på dagbladet Børsen. Efter et kortere ophold som webredaktør på fagbladet Journalisten, blev han chefredaktør og adm. direktør for branchesitet MediaWatch A/S. Siden også Product Owner i DR. Ole har siden først og fremmest arbejdet for medier, kommuner og foreninger.

ThomasKragh_200x200

Ordstyrer. Thomas Kragh

Thomas har en baggrund med digitalt ansvar i både det private og offentlige, og arbejder nu som selvstændig konsulent, oplægsholder, ordstyrer og rådgiver - yderligere info: https://digitalstrategiinnovation.dk

 

Sponsorer:

logo_DM

Vi har 235.000 danskere klar til analyser og test

Dit udvidede marketing team er klar

Den Digitale Borger 2021

Pris: 3.995,- kr (ex. moms)

Early Bird frem til 22. februar: 2.495,- kr

Torsdag 29. april 2021 - Tivoli hotel & congress center

Arni Magnussons Gade 2, 1577 København

Tilmelding

Sponsor-tilbud

For medlemmer af Dansk Markedsføring, Pris: 1.995,-

For IKKE-medlemmer af Dansk Markedsføring

Få 1 års digitalt medlemskab af Dansk Markedsføring (værdi 1.495,-) & 1 billet: 2.495,-

Tilmelding: Dankort eller Faktura

Med Dankort

Med faktura

Indtast venligst dit navn.
Indtast venligst en besked

Faktureringsadresse, EAN-nummer og antal deltagere, samt evt. ønsket medlemsskab af Dansk Markedsføring

Du skal acceptere Vilkår og Betingelser.