Den Digitale Borger

Hvordan bliver digitalisering i det offentlige både effektiv og skaber tillid?

Spar 1000 kr. inden 1. november

Tirsdag 25. januar 2022 på Tivoli Hotel & Congress Center

forsdie3

Velfærdssamfundet baserer sig på tillid. I høj grad også tillid til det offentlige, og den offentlige dialog med borgerne. Den tillid er under pres.

Danmark er måske verdens mest digitaliserede samfund - og har den mest digitaliserede offentlige sektor. Vi har brugt mange penge på at komme så langt. Men tilliden til det offentlige er under pres, og det offentlige øger en digitale dialog med borgerne. Borgerne ser sjældent det offentlige i øjnene, og det offentlige møder ikke borgerne i øjenhøjde.

Hvordan bruger vi mennesker digitale værktøjer, og hvordan kan vi øge nærheden og tilliden til det offentlige? For at kunne skabe digital tillid skal vi forstå de mekanismer som de digitale samtaler bygger på. Al den læring og forståelse, bevidst og ubevidst, som det moderne menneske bruger til at skabe relationer og nærhed er i den grad udfordret af digital kommunikation. Digital kommunikation som øges, og som især de sidste år er øget markant pga. Corona-pandemien.

I Danmark er vi er meget digitale og effektive, men har vi overset værdien af den menneskelige nærhed, tillid og tryghed? Er digitaliseringen af dialogen på samme tid økonomisk effektiv og truende for vores tillid.

Key Note

kkkk-620x422

Vincent Hendricks
Forfatter, filosof og professor

Tilliden til systemer, og de digitale platformes betydning

kasper-saunders-bang

Kasper Saunders Bang

20 års erfaring med eDemokrati

Lars-AP-web-ny-300x230

Lars AP
Forfatter, inspirator og energibundt

De digitale "Fucking Flinke" & "Århsome" øjeblikke ...

PS3

Peter Svarre
Digital antropolog & etiker

Når nærheden taber. Hvordan det kan gå grueligt galt

rikke hz

Rikke Zeberg
Direktør Dansk Industri

Offentligt/Privat samarbejde

Nomineret

Kåring af bedste kommune-hjemmeside

20 nominerede kommuner - hvem er mest tillidsfuld?

Lene sort hvid

Lene Ærbo Pedersen, Smitte-stop, MinSundhed & Corona Pas

Udvikler apps med 5.000.000 test-brugere

LiselotteAstrup

Liselotte Astrup
Folketinget

Det digitale Folketing

Den Digitale Borger 2021

Hvordan bliver digitalisering i det offentlige både effektiv og skaber tillid?

PROGRAM

8.00 - 9.00
Tjek-in og morgenmad

 

9.00 - 9.15
Velkomst og dagens program v. ordstyrer Thomas Kragh

9.15 - 10.45: Workhop v. Lars AP: "Værktøjer og simple "tricks" til at styrke tilliden til en bedre dialog"

Nærhed og kontakt er livgivende for os mennesker. Og i de øjeblikke, hvor vi oplever en uhørt høj grad af forbundethed med verden omkring os, sker der noget interessant: Vi åbner op. Folder vores sande jeg ud. I sin nyeste bog (Århsome) har Lars analyseret over 10.000 flinkheds-vidnesbyrd fra danskere. I denne lynbørge af en workshop finder vi hver især 2 x århsome-øjeblikke, vi hver især har oplevet i Corona-perioden. Sammen afsøger vi, hvordan erfaringerne derfra kan inspirere os til at skabe århsome og nærhedsskabende øjeblikke i det digitale møde med borgeren. Både personligt - og til mødet mellem borgeren og det offentlige

Her er hvad vi gennemgår:

 • en mini-workshop, hvor du finder to århsome-øjeblikke fra din egen tilværelse. (hint: Du bliver gladere, bare af at tænke på dem)
 • fif til, hvordan du bruger egne, personlige kontaktsituationer, som afsæt for at finde på nærhedsskabende løsninger i dit arbejde
 • en kortlægning af hvor, hvornår og under hvilke omstændigheder positiv social interaktion opstår
 • kort introduktion over de væsentligste teorier om forbundethed
 • ... og et bedre humør. Seriøst. Forskning viser, at alene det at tale om positive sociale interaktions-situationer løfter dit humør

Vi samler op på workshoppen i løbet af dagen ...

 

10.45 - 11.15: Pause

 

11.15 - 11.45: Nudging og adfærds-design. Cases fra det offentlige England, hvor dygtige adfærdsforskere har øget tilliden til det offentlige v. Lisa Larsen, direktør

Tekst på vej ...

 

Frokost

13.00 - 13.20: Opsamling på workshop m. Lars AP

Fra morgenens workshop samler vi op ...

 

13.20 - 13.50: Lene Ærbo Pedersen: Successer og not-so-much - tillid til offentlige apps; herunder Smittestop-app'en

"Digitalisering er en kompleks størrelse og den gode løsning opnås kun, hvis alle dele af projektet er håndteret godt og hvis alle parter i projektet har ejerskab. Vi skal passe godt på den store tillid danskerne har til digitaliseringen - den er unik. Tilliden giver den gode og brede anvendelse af løsningerne."

13.50 - 14.30: Peter Svarre: Giv os nærheden tilbage

Digitalisering kan være fantastisk til at levere effektiv offentlig service, men digitalisering betyder også, at vi mister nærheden til borgerne. Vi møder ikke længere borgerne ansigt til ansigt med det resultat, at vi ikke længere føler samme grad af etisk ansvar for den enkelte borger. I den digitale verden holder borgere nemt op med at være mennesker og bliver i stedet datapunkter, objekter for algoritmiske beslutninger eller personaer, der kan nudges til bestemte handlinger.

Hvis vi ikke bare skal levere effektiv, men også etisk ansvarlig og borgernær offentlig service, bliver vi nødt til at tænke ansvarlighed, nærhed og etik tilbage i vores digitale løsninger.

Det er emnet for dette oplæg af Peter Svarre, som har 20 års erfaring med digital produktudvikling, og som sammen med Dansk Design Center arbejder på at udvikle Det Digitale Etikkompas, som er et redskab, som kommer til at hjælpe virksomheder og organisationer med at designe etiske digitale services.

Du kommer til at høre om:

 • Hvordan udvikler man etiske og borgernære digitale produkter og services?
 • Hvorfor skal man nu fokusere på etik? Og hvad er værdien?
 • Konkrete tips og tricks til at øge den etiske bevidsthed og dermed kvaliteten af de digitale services
 • Masser af eksempler på steder, hvor det er gået helt galt med etikken, men også eksempler på det modsatte
 • Sneak peak på Det Digitale Etikkompas

14.30 - 15.15: Liselotte Astrup & Kasper Saunders Bang: 20 års erfaringer med e-demokrati på dansk og europæisk niveau - En gave til demokratiet eller en narresut?

E-demokrati handler om, gennem målrettet anvendelse af it-værktøjer, at bidrage til styrkelsen af demokratiske processer og strukturer i samfundet. Med andre ord; e-demokrati begrebet indeholder et overordnet løfte om, at samfundet skal blive et bedre, mere åbent og demokratisk sted at være, ved at anvende teknologi som værktøj.

Igennem de seneste mere end 20 år har en lang række europæiske lande forsøgt sig med digitale løsninger, der skal invitere borgerne ind i det demokratiske maskinrum og være med til at skabe politiske løsninger på hverdagens udfordringer. Superlativerne står nærmest i kø, når man fra politiske hold har skulle tale for indførelsen af ”borgerindflydelses-systemer”; ”Mere demokrati, øget indflydelse” og ikke mindst kioskbaskeren ”at bringe borgerne og politikerne tættere sammen, mindske afstanden og fjerne en stigende politikerlede i samfundet”.

Men hvordan er det så gået med denne positivistiske fortælling? Hvad viser mange års forskning på området der sker, på dansk og europæisk plan, når man inviterer folk inden for ”at lege politikere for en dag” gennem it-værktøjer? Styrker det rent faktisk demokratiet eller er det bare noget vi går og tror?

Du kommer til at høre om:

 • Praktiske erfaringer med Folketingets Borgerforslag.dk løsning
 • Hvad er e-Demokrati for en størrelse
 • Hvad er erfaringerne fra Danmark og EU landende med resultaterne af indførelsen af e-Demokrati teknologier?
 • Et specifikt dyk ned i en undersøgelse af metoden ”Borgerforslag” i danske kommuner. Når nu man giver folk ordet og spørger ”hvad vil I have”, hvad beder de så om … egentligt?

15.15 - 15.30: Pause, kaffe og kage

15.30 - 16.00: Rikke Hougaard Zeberg, Direktør i Dansk Industri, Digital

Borgeren i centrum, når vi udvikler nye løsninger - nærhed eller inklusion, hvor er vi ?

Rikke Hougaard Zeberg har været i orkanens øje i de seneste år som direktør i det centrale organ for den offentlige digitalisering, Digitaliseringsstyrelsen. Pr. 1. januar 2021 har hun sat sig for bordenden af branchefællesskabet DI Digital og DI’s digitaliseringspolitiske dagsorden, og giver her et indblik i hendes overvejelser om borgerens såvel som virksomhedernes ansvar i en bæredygtig digital omstilling. Vi har et stort potentiale i fremtiden, men det kræver intelligente løsninger med borgeren i centrum gennem stærke offentlig-private samarbejder.

16.15 - 16.45: Panel-debat

Hvordan kan vi øge tilliden og forbedre dialogen med borgerne med digitale værktøjer? Vi samler op på dagens temaer. Debat og spørgsmål fra salen. Panelet består af:

 • Vincent Hendricks
 • Peter Svarre
 • Lars AP
 • Lene Ærbo Pedersen
 • Kasper Saunders Bang

16.45 - 17.15: Kåring af bedste hjemmeside

UserGap kårer den bedste kommunale hjemmeside. Sidste gang gik prisen til Furesø Kommune - læs mere her

Oplæg fra ...

Lars-AP-web-ny-300x230

Lars AP
Forfatter og fucking flink fyr ...

Lars AP er en utrolig populær foredragsholder grundet sine underholdende foredrag, der henvender sig direkte til publikum, peger på udfordringerne i organisationen og giver enkle men overraskende værktøjer til at løse dem: Respekter at sekretæren ofte får bedre idéer end direktøren. Og husk at flink avler mere flink.

Lars AP står bag bevægelsen og bogen “Fucking Flink”. Han har med sit formidable overskud og ægte flinkhed fået over 150.000 mennesker med til at gøre Danmark til verdens flinkeste land. Fucking Flinks facebookside var i en periode den hurtigst voksende i Danmark, hvilket fortæller lidt om den store tilslutning til bevægelsen.

Lars AP’s idé kommer sig af mere end 10 års erfaring som rådgiver, underviser og facilitator, hvor han har gjort ledere og medarbejdere til indendørs verdensmestre i at få idéer. Samtidig har han selv lært en vigtig ting: Når rummet er fyldt med fucking flinke mennesker, så sprænger man innovationsbegrænsningerne og stortrives.

Derudover har Lars tidligere været kreativ strateg hos reklamebureauet Wibroe, Duckert & Partners. Han har siddet som medlem i politikeren Connie Hedegaards klimapanel for ildsjæle. Lars AP bruges af medierne som ekspert i social trivsel, kreativitet og omgængelighed, og er kendt for at skabe en så god stemning i rummet, at fyrfadslysene selvantænder.

Lars AP udgav i 2015 opfølgeren til Fucking Flink, nemlig Fucking Flink Dig Selv. Bogen præsenterer ideer og et træningsprogram, der giver social sixpack, forvandler fucking flink likers til fucking flink doers og katapulterer dig til at være den fødte leder i at gøre verden bedre.

Lars AP foredrag er underholdende og giver stof til eftertanke. Han inddrager tilhørerne og leverer klare budskaber med relevante eksempler undervejs. Foredragene er især benyttet af kommuner, virksomheder, sygehusvæsenet, uddannelsesinstitutioner og foreninger.

rikke hz

Rikke Hougaard Zeberg
Direktør i DI Digital

Rikke Hougaard Zeberg har en lang række direktørposter bag sig hos bland andet Finansministeriet, DR, Digitaliseringsstyrelsen og nu DI. Som branchedirektør for DI Digital og digitaliseringspolitisk chef arbejder Rikke for at skabe de bedste vilkår for teknologibranchen og den digitale transformation af erhvervslivet. Rikke ønsker en digital nytænkning af det offentlige, hvor ambitionsniveauet for digitaliseringen hæves, og borgeren sættes i centrum.

LiselotteAstrup

Liselotte Astrup

IT-udviklingschef
Folketingets administration

Liselotte har mange års erfaring med eDemokrati og nærdemokrati i praksis, som IT-chef i Folketinget (udvidet profil på vej)

kasper-saunders-bang

Kasper Saunders Bang

Kasper Saunders Bang har været ansat som digitaliserings- og IT-chef i en storkøbenhavnsk kommune, og er nu direktør i KMD/Charlie Tango og har en mangeårig praktisk og teoretisk erfaring med offentlig digitalisering, og masser af erfaring med praktisk implementering af borgernære løsninger m.m.

Samtidigt er Kasper rådgiver for bl.a. danske myndigheder, og har desuden gennem sine studier af særligt e-demokrati, oparbejdet en dyb ekspertviden om anvendelse af teknologi i demokratiske sammenhænge mellem myndigheder og borgere.

PS3

Peter Svarre
Digital etiker

Hvad sker der, når teknologi rammer mennesker? Det er spørgsmålet, som har beskæftiget mig i snart 25 år. Jeg er uddannet i Statskundskab, men har arbejdet i teknologiens rødglødende maskinrum det meste af mit arbejdsliv. Jeg har lavet brugervenlighedstest, bygget hjemmesider, rådgivet om sociale medier, skrevet bøger og holdt foredrag om alt fra kunstig intelligens til arbejdsglæde i moderne virksomheder. Men uanset om jeg arbejder som konsulent, foredragsholder eller forfatter, er mit mål altid det samme: At hjælpe mennesker og virksomheder med at navigere og overleve i en digital verden

Lene sort hvid

Lene Ærbo Pedersen
Direktør, Letsgodigital

Lene Ærbo Pedersen har været direktør for Lets Go Digital ApS siden 2017. Lene har gennem de sidste 10 år være projektleder (fra start til stor udbredelse) for Fælles Medicinkort , Vaccinationsregistret og på app siden Medicinkortet, Min læge og Smittestop (corona). De 3 apps anvendes i dag af +4 mio. danskere.

ThomasKragh_200x200

Ordstyrer: Thomas Kragh

Danmark indtager en flot førsteplads i en ny måling fra FN, der rangerer 193 lande efter, hvor langt fremme de er med offentlig digitalisering. Målingen, som hedder ”E-Government Survey 2020”, gør os til verdensmestre i ”Digitalisering”!

Vi er dygtige til at effektivisere og digitalisere borgernes dialog med det offentlige, og borgerne kan gennemføre meget dialog med det offentlige fra computer eller mobil. Men har vi glemt det menneskelige aspekt? Er den menneskelige dialog rykket i baggrunden, og kan vi gøre noget for fremme den?

Baggrund: Danmark har ifl. Washington Post den højeste tillid til det offentlige sundheds-system, og det var en af de bærende argumenter for at vi klarede Covid19-pandemien bedre end de fleste andre lande med lavere tillid til det offentlige. Det virker som nærmest samfundsbærende, afgørende vigtigt, at vi fastholder/øger tilliden. Derfor dette tema. Læs mere her: https://www.washingtonpost.com/politics/2021/09/20/denmark-appears-have-beaten-covid-19-now-here-is-how-it-did-it/

Baggrund 2: Regeringen ønsker med nærheds-reformen at skabe en offentlig sektor med mere tillid, faglighed og arbejdsglæde - til gavn for borgerne, så de oplever mere 'nærhed & kvalitet' i deres møde med det offentlige. Det skal selvfølgelig understøttes digitalt. Men hvordan skaber vi mere nærhed digitalt? Vores digitale selvbetjening er allerede en stor succes, som sparer mange ressourcer i det offentlige. Men koster det i forhold til 'nærhed og kvalitet', når en stor del af dialogen foregår digitalt og hvad betyder det for borgernes 'privacy' og tryghed? Hvor kan vi slet ikke have digital dialog, hvor ligger de uudnyttede potentialer og hvad har vi lært af corona-tidens restriktioner?

Temaet på "Den Digitale Borger 2022" er digital nærhed.

Thomas har en baggrund med digitalt ansvar i både det private og offentlige, og arbejder nu som selvstændig konsulent, oplægsholder, ordstyrer og rådgiver - yderligere info: https://digitalstrategiinnovation.dk

 

Sponsorer:

charlie_tango_default_social
langt_logo_ny-480x186

Vi har 235.000 danskere klar til analyser og test

DM_Logo_RED_RGB

Dit udvidede marketing team er klar

Tilmelding

Den Digitale Borger

Få 1 års digitalt medlemskab af Dansk Markedsføring (værdi 1.495,-) & 1 billet: 3.995,-

Betal Med Dankort

Få 1000,- rabat som medlem af Dansk Magisterforening - skriv medlemsnummer ved tilmelding

Early Bird: Spar 1000 kr. inden 1. november

Betal Med faktura

Pris: 3.995,- kr (ex. moms)

Indtast venligst dit navn.
Indtast venligst en besked

Faktureringsadresse, EAN-nummer og antal deltagere, samt evt. ønsket medlemsskab af Dansk Markedsføring

Du skal acceptere Vilkår og Betingelser.
Dag
Time
Minut
Sekund

Tirsdag 25. januar 2022

Tivoli hotel & congress center

Arni Magnussons Gade 2, 1577 København

TILMELD NYHEDSBREV