Den Digitale Borger 2021

Har vi glemt mennesket?

forsdie3

Torsdag 29. april 2021 på Tivoli Hotel & Congress Center.

Konferencen om den digitale dialog mellem det offentlige og borgerne.

Hvordan bruger vi mennesker de digitale medier, og hvordan kan vi øge tilliden til det offentlige? kan vi bruge digitale medier til at skabe øget nærhed? For at kunne skabe digital nærhed skal vi forstå de mekanismer som de digitale samtaler bygger på. Al den læring og forståelse, bevidst og ubevidst, som det moderne menneske bruger til at skabe relationer og nærhed er i den grad udfordret af digital kommunikation. Digital kommunikation som øges, og det sidste år er øget markant.

Vi er meget effektive, men har vi glemt den menneskelige nærhed, tillid og tryghed?

LazyBird-rabat til 15. april - spar 1000,- kr.

Oplægsholdere

kkkk-620x422

Vincent F. Hendricks; Professor i filosofi - og professionel provokatør

Hvordan bliver digitalisering i det offentlige tilsvarende effektiv, nærheds-sikrende og tillidsskabende - både før, under og efter en en corona-pandemi?

kasper-saunders-bang

Kasper Saunders Bang

20 års erfaring med eDemokrati

Lars-AP-web-ny-300x230

Lars AP, Forfatter, inspirator og energibundt

De digitale "Fucking Flinke" & "Århsome" øjeblikke ...

rikke hz

Rikke Zeberg, Direktør Dansk Industri

VM i digitalisering! Men hvad kan stadig blive bedre...

PS3

Peter Svarre, Digital antropolog & etiker

Når nærheden taber. Hvordan det kan gå grueligt galt ...

ASThomsen

Anne-Sofie Thomsen, KL

Digital nærhed eller inklusion? hvad er på vej ...

jesperadvice

Jesper Nørding Pedersen, Aula-projektet

Aula: succes eller fiasko?

Lene sort hvid

Lene Ærbo Pedersen, Smitte-stop, MinSundhed & Corona Pas

Udvikler apps med 5.000.000 test-brugere

LiselotteAstrup

Liselotte Astrup, Folketinget

Det digitale Folketing

Den Digitale Borger 2021

PROGRAM

8.00 - 9.00
Tjek-in og morgenmad

 

9.00 - 9.10
Velkomst og dagens program v. ordstyrer Thomas Kragh & Thomas Wahl, Direktør, Dansk Markedsføring

 

9.15 - 10.30: Workhop v. Lars AP: "Kan vi skabe digitale "Fucking Flinke" og "Århsome" øjeblikke?"

Nærhed og kontakt er livgivende for os mennesker. Og i de øjeblikke, hvor vi oplever en uhørt høj grad af forbundethed med verden omkring os, sker der noget interessant: Vi åbner op. Folder vores sande jeg ud. Det er en århsome oplevelse. I sin nyeste bog (Århsome) har Lars analyseret over 10.000 flinkheds-vidnesbyrd fra danskere. I denne lynbørge af en workshop finder vi 2 x århsome-øjeblikke, vi hver især har oplevet. Sammen afsøger vi, hvordan erfaringerne derfra kan inspirere os til at skabe århsome og nærhedsskabende øjeblikke i det digitale møde med borgeren.

Her er hvad vi gennemgår:

 • en mini-workshop, hvor du finder to århsome-øjeblikke fra din egen tilværelse. (hint: Du bliver gladere, bare af at tænke på dem)
 • fif til, hvordan du bruger egne, personlige kontaktsituationer, som afsæt for at finde på nærhedsskabende løsninger i dit arbejde
 • en kortlægning af hvor, hvornår og under hvilke omstændigheder positiv social interaktion opstår
 • kort introduktion over de væsentligste teorier om forbundethed
 • ... og et bedre humør. Seriøst. Forskning viser, at alene det at tale om positive sociale interaktions-situationer løfter dit humør

 

10.30 - 11.00: Pause

 

11.00 - 11.20: Udviklingen af Aula - det største projekt med involvering af borgerne ...

Aula-portalen giver elever, pædagogisk personale og forældre adgang til informationer fra skolen og dagtilbud. Aula erstatter folkeskolernes brug af SkoleIntra og er kommunikationskanal i folkeskoler og SFO'er i alle landets kommuner og desuden i dagtilbud i 97 kommuner.

Hvordan skaber man nærhed i dialogen mellem forældre, børn, pædagoger og lærere, når 2,1 millioner brugere skal benytte den samme fælles kommunikationsplatform? AULA blev lanceret i oktober 2019, og forud gik flere års udvikling og brugerinddragelse for at skabe en enkel, sikker og brugervenlig løsning, som forsøgte at fjerne unødvendig støj i en travl hverdag for landets børnefamilier, lærere og pædagoger.

I oplægget vil Jesper komme ind på både udviklingsprocessen og de konkrete metoder, som sikrede en stærk lancering af et kritisk - og ofte kritiseret - værktøj i mange danskeres nære relation mellem skole og hjem

11.20 - 11.40:  Anne-Sofie Thomsen, KL

Det digitaliserede samfund betyder, at utallige processer og gøremål er blevet nemmere, hurtigere og smartere for flertallet af borgerne. Men det gør det også svært for nogle borgere at følge med, når barren og forventninger konstant hæves. KL og Digitaliseringsstyrelsen har sammen udarbejdet en analyse, der bygger på fokusgrupper, interview med borgere og fagprofessionelle for at blive klogere på, hvornår digitalisering hindrer borgeren i at interagere med den offentlige sektor og det øvrige samfund. Her er der blevet fundet en række barrierer, der med fordel kan nedbringes, hvis den digitale ulighed skal udviskes. Med udgangspunkt i undersøgelsen, præsenterer Anne-Sofie de væsentligste pointer om borgerens oplevelser i interaktion med den offentlige, digitale sektor og i det digitaliserede samfund.

 

11.40 - 12.00: Lene Ærbo Pedersen: Successer og not-so-much - offentlige apps; herunder Smittestop-app'en

"Digitalisering er en kompleks størrelse og den gode løsning opnås kun, hvis alle dele af projektet er håndteret godt og hvis alle parter i projektet har ejerskab. Vi skal passe godt på den store tillid danskerne har til digitaliseringen - den er unik. Tilliden giver den gode og brede anvendelse af løsningerne."

Frokost

13.00 - 13.45: Peter Svarre: Giv os nærheden tilbage

Digitalisering kan være fantastisk til at levere effektiv offentlig service, men digitalisering betyder også, at vi mister nærheden til borgerne. Vi møder ikke længere borgerne ansigt til ansigt med det resultat, at vi ikke længere føler samme grad af etisk ansvar for den enkelte borger. I den digitale verden holder borgere nemt op med at være mennesker og bliver i stedet datapunkter, objekter for algoritmiske beslutninger eller personaer, der kan nudges til bestemte handlinger.

Hvis vi ikke bare skal levere effektiv, men også etisk ansvarlig og borgernær offentlig service, bliver vi nødt til at tænke ansvarlighed, nærhed og etik tilbage i vores digitale løsninger.

Det er emnet for dette oplæg af Peter Svarre, som har 20 års erfaring med digital produktudvikling, og som sammen med Dansk Design Center arbejder på at udvikle Det Digitale Etikkompas, som er et redskab, som kommer til at hjælpe virksomheder og organisationer med at designe etiske digitale services.

Du kommer til at høre om:

 • Hvordan udvikler man etiske og borgernære digitale produkter og services?
 • Hvorfor skal man nu fokusere på etik? Og hvad er værdien?
 • Konkrete tips og tricks til at øge den etiske bevidsthed og dermed kvaliteten af de digitale services
 • Masser af eksempler på steder, hvor det er gået helt galt med etikken, men også eksempler på det modsatte
 • Sneak peak på Det Digitale Etikkompas

13.45 - 14.30: Liselotte Astrup & Kasper Saunders Bang: 20 års erfaringer med e-demokrati på dansk og europæisk niveau - En gave til demokratiet eller en narresut?

E-demokrati handler om, gennem målrettet anvendelse af it-værktøjer, at bidrage til styrkelsen af demokratiske processer og strukturer i samfundet. Med andre ord; e-demokrati begrebet indeholder et overordnet løfte om, at samfundet skal blive et bedre, mere åbent og demokratisk sted at være, ved at anvende teknologi som værktøj.

Igennem de seneste mere end 20 år har en lang række europæiske lande forsøgt sig med digitale løsninger, der skal invitere borgerne ind i det demokratiske maskinrum og være med til at skabe politiske løsninger på hverdagens udfordringer. Superlativerne står nærmest i kø, når man fra politiske hold har skulle tale for indførelsen af ”borgerindflydelses-systemer”; ”Mere demokrati, øget indflydelse” og ikke mindst kioskbaskeren ”at bringe borgerne og politikerne tættere sammen, mindske afstanden og fjerne en stigende politikerlede i samfundet”.

Men hvordan er det så gået med denne positivistiske fortælling? Hvad viser mange års forskning på området der sker, på dansk og europæisk plan, når man inviterer folk inden for ”at lege politikere for en dag” gennem it-værktøjer? Styrker det rent faktisk demokratiet eller er det bare noget vi går og tror?

Du kommer til at høre om:

 • Praktiske erfaringer med Folketingets Borgerforslag.dk løsning
 • Hvad er e-Demokrati for en størrelse
 • Hvad er erfaringerne fra Danmark og EU landende med resultaterne af indførelsen af e-Demokrati teknologier?
 • Et specifikt dyk ned i en undersøgelse af metoden ”Borgerforslag” i danske kommuner. Når nu man giver folk ordet og spørger ”hvad vil I have”, hvad beder de så om … egentligt?

14.30 - 14.45: Pause, kaffe og kage

14.45 - 15.30: Rikke Hougaard Zeeberg, Direktør i Dansk Industri, Digital

Borgeren i centrum, når vi udvikler nye løsninger - nærhed eller inklusion, hvor er vi ?

Rikke Hougaard Zeeberg har været i orkanens øje i de seneste som direktør i det centrale organ for den offentlige digitalisering (Digitaliseringsstyrelsen), og nu i Dansk Industri giver her et overblik over nuværende og kommende aktiviteter.

15.30 - 16.30: Vincent F. Hendricks; professor

Chokoladen Ritter Sport er igennem mange år blevet markedsført som - kvadratisk, praktisk, god! Er digitalisering i det offentlige (som i det private) tilsvarende effektiv, nærheds-sikrende og tillidsskabende - både før, under og efter en en corona-pandemi? Det afhænger igen ikke i ringe grad af svarene på spørgsmålene:

 • forholdet mellem pandemi og postfaktualitet
 • effektivisering og ejerskab
 • overvågning og OBS (oplysning til borgerne om samfundet)

Jeg giver mit bud på en retning fremad!

16.30 - 17.00: Panel-debat

Hvad skal vi gøre anderledes - hvad kan vi gå hjem og ændre i morgen? Debat og spørgsmål fra salen.
Panelet består af:

 • Rikke Hougaard Zeberg
 • Peter Svarre
 • Lars AP
 • Vincent F. Hendricks
 • Lene Ærbo Pedersen
 • Kasper Saunders Bang

Oplæg fra ...

slidernewVFH

Vincent F. Hendricks: Professor & Director

Vincent F. Hendricks vil på "Den Digitale Borger" hjælpe os med at bringe filosofiske tanker i spil og gøre relevant for dahen s emne, så vi når forbi emner som sociale medier, digital dannelse, globale udfordringer og internationale såvel som danske shitstorme.

Vincent F. Hendricks, Dr.phil, ph.d., er professor i formel filosofi ved Københavns Universitet og leder af Center for Information og Boblestudier samme sted. Han er forfatter til en række bøger: "Infostorms", "Spræng Boblen", "Fake News", "Reality Lost" og "Kæmp for kloden".

Vincent F. Hendricks har vundet en række priser for sin forskning herunder Videnskabsministeriets Eliteforskerpris, Roskilde Festivalens Eliteforskerpris og Choice Magazine Outstanding Title Award. Den 26. november 2016 fik Vincent F. Hendricks tildelt DR's store formidlingspris, Rosenkjærprisen. ”Han er utrættelig. Og fuld af overskud har han gjort filosofien relevant”. Det var blot nogle af ordene, som kanalchefen for P1, Thomas Buch-Andersen, kom med, da han afslørede, at Vincent F. Hendricks blev årets modtager af P1’s store formidlingspris, Rosenkjærprisen.

rikke hz

Rikke Hougaard Zeeberg, Direktør i DI Digital

Rikke Hougaard Zeeberg har en lang række direktørposter hos bla. Finansministeret, DR, Digitaliserings-styrelsen og nu Dansk Industri.

jesperadvice

Jesper Nørding Pedersen, Aula-projektet

Jesper er partner i Advice, og hovedansvarlig for Advices digitale løsninger. Han har mere end 15 års erfaring med at udvikle forretningsskabende digitale forandringer for både danske myndigheder og internationale virksomheder og organisationer.

Jespers erfaring med digitalisering kommer både fra den offentlige sektor med kunder som Virk.dk, Sundhed.dk, Arbejdstilsynet, Borger.dk og Københavns kommune. Og for private virksomheder har Jesper skabt e-handels løsninger og digitale produkter for kunder som Mærsk, Codan, Velux, Sampension og Lederne. Han er en efterspurgt oplægsholder og facilitator i forandringsprocesser og digital transformation.

LiselotteAstrup

Liselotte Astrup

IT-udviklingschef, Folketingets administration

Liselotte har mange års erfaring med eDemokrati og nærdemokrati i praksis, som IT-chef i Folketinget (udvidet profil på vej)

kasper-saunders-bang

Kasper Saunders Bang

Kasper Saunders Bang har været ansat som digitaliserings- og IT-chef i en storkøbenhavnsk kommune, og er nu direktør i KMD/Charlie Tango og har en mangeårig praktisk og teoretisk erfaring med offentlig digitalisering, og masser af erfaring med praktisk implementering af borgernære løsninger m.m.

Samtidigt er Kasper rådgiver for bl.a. danske myndigheder, og har desuden gennem sine studier af særligt e-demokrati, oparbejdet en dyb ekspertviden om anvendelse af teknologi i demokratiske sammenhænge mellem myndigheder og borgere.

ASThomsen

Anne-Sofie Thomsen, KL

Anne-Sofie er fagekspert inden for servicedesign og digital inklusion og vil give et overblik over de aktuelle tiltag og væsentligste indsatser i arbejdet med digital inklusion.

Lars-AP-web-ny-300x230

Lars AP, forfatter og fucking flink fyr ...

Lars AP er en utrolig populær foredragsholder grundet sine underholdende foredrag, der henvender sig direkte til publikum, peger på udfordringerne i organisationen og giver enkle men overraskende værktøjer til at løse dem: Respekter at sekretæren ofte får bedre idéer end direktøren. Og husk at flink avler mere flink.

Lars AP står bag bevægelsen og bogen “Fucking Flink”. Han har med sit formidable overskud og ægte flinkhed fået over 150.000 mennesker med til at gøre Danmark til verdens flinkeste land. Fucking Flinks facebookside var i en periode den hurtigst voksende i Danmark, hvilket fortæller lidt om den store tilslutning til bevægelsen.

Lars AP’s idé kommer sig af mere end 10 års erfaring som rådgiver, underviser og facilitator, hvor han har gjort ledere og medarbejdere til indendørs verdensmestre i at få idéer. Samtidig har han selv lært en vigtig ting: Når rummet er fyldt med fucking flinke mennesker, så sprænger man innovationsbegrænsningerne og stortrives.

Derudover har Lars tidligere været kreativ strateg hos reklamebureauet Wibroe, Duckert & Partners. Han har siddet som medlem i politikeren Connie Hedegaards klimapanel for ildsjæle. Lars AP bruges af medierne som ekspert i social trivsel, kreativitet og omgængelighed, og er kendt for at skabe en så god stemning i rummet, at fyrfadslysene selvantænder.

Lars AP udgav i 2015 opfølgeren til Fucking Flink, nemlig Fucking Flink Dig Selv. Bogen præsenterer ideer og et træningsprogram, der giver social sixpack, forvandler fucking flink likers til fucking flink doers og katapulterer dig til at være den fødte leder i at gøre verden bedre.

Lars AP foredrag er underholdende og giver stof til eftertanke. Han inddrager tilhørerne og leverer klare budskaber med relevante eksempler undervejs. Foredragene er især benyttet af kommuner, virksomheder, sygehusvæsenet, uddannelsesinstitutioner og foreninger.

PS3

Peter Svarre, digital etiker

Hvad sker der, når teknologi rammer mennesker? Det er spørgsmålet, som har beskæftiget mig i snart 25 år. Jeg er uddannet i Statskundskab, men har arbejdet i teknologiens rødglødende maskinrum det meste af mit arbejdsliv. Jeg har lavet brugervenlighedstest, bygget hjemmesider, rådgivet om sociale medier, skrevet bøger og holdt foredrag om alt fra kunstig intelligens til arbejdsglæde i moderne virksomheder. Men uanset om jeg arbejder som konsulent, foredragsholder eller forfatter, er mit mål altid det samme: At hjælpe mennesker og virksomheder med at navigere og overleve i en digital verden

Lene sort hvid

Lene Ærbo Pedersen, Direktør, Letsgodigital

Lene Ærbo Pedersen har været direktør for Lets Go Digital ApS siden 2017. Lene har gennem de sidste 10 år være projektleder (fra start til stor udbredelse) for Fælles Medicinkort , Vaccinationsregistret og på app siden Medicinkortet, Min læge og Smittestop (corona). De 3 apps anvendes i dag af +4 mio. danskere.

ThomasKragh_200x200

Ordstyrer: Thomas Kragh

Hvad har Corona og digitalisering betydet for den digitale borger?

Danmark indtager en flot førsteplads i en ny måling fra FN, der rangerer 193 lande efter, hvor langt fremme de er med offentlig digitalisering. Målingen, som hedder ”E-Government Survey 2020”, gør os til verdensmestre i ”Digitalisering”!

Vi er dygtige til at effektivisere og digitalisere borgernes dialog med det offentlige, og borgerne kan gennemføre meget dialog med det offentlige fra computer eller mobil. Men har vi glemt det menneskelige aspekt? Er den menneskelige dialog rykket i baggrunden, og kan vi gøre noget for fremme den?

Baggrund: Regeringen ønsker med nærheds-reformen at skabe en offentlig sektor med mere tillid, faglighed og arbejdsglæde - til gavn for borgerne, så de oplever mere 'nærhed & kvalitet' i deres møde med det offentlige. Det skal selvfølgelig understøttes digitalt. Men hvordan skaber vi mere nærhed digitalt? Vores digitale selvbetjening er allerede en stor succes, som sparer mange ressourcer i det offentlige. Men koster det i forhold til 'nærhed og kvalitet', når en stor del af dialogen foregår digitalt og hvad betyder det for borgernes 'privacy' og tryghed? Hvor kan vi slet ikke have digital dialog, hvor ligger de uudnyttede potentialer og hvad har vi lært af corona-tidens restriktioner?

Temaet på "Den Digitale Borger 2021" er digital nærhed.

Thomas har en baggrund med digitalt ansvar i både det private og offentlige, og arbejder nu som selvstændig konsulent, oplægsholder, ordstyrer og rådgiver - yderligere info: https://digitalstrategiinnovation.dk

 

Sponsorer:

charlie_tango_default_social

Vi har 235.000 danskere klar til analyser og test

logo_DM

Dit udvidede marketing team er klar

Tilmelding

Den Digitale Borger 2021

Pris: 3.995,- kr (ex. moms)

Lazy Bird pris frem til 15. april: 2.995,- kr

Få 1 års digitalt medlemskab af Dansk Markedsføring (værdi 1.495,-) & 1 billet: 2.995,-

Betal Med Dankort

Betal Med faktura

Indtast venligst dit navn.
Indtast venligst en besked

Faktureringsadresse, EAN-nummer og antal deltagere, samt evt. ønsket medlemsskab af Dansk Markedsføring

Du skal acceptere Vilkår og Betingelser.

Torsdag 29. april 2021 - Tivoli hotel & congress center

Dag
Time
Minut
Sekund

Arni Magnussons Gade 2, 1577 København

tivoli5

Tilmelding til nyhedsbrev:

Tilmelding til nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få nyheder om konferencer, netværk og andre spændende nyheder.